REGULAMIN SPA

 1. SPA czynne jest przez cały rok codziennie w godzinach 15:00 – 21:00. Informacji dotyczącej oferty SPA udziela całodobowa recepcja hotelowa. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących godzin.
 2. SPA hotelu Wiosna jest strefą relaksu – prosimy o zachowanie ciszy.
 3. Rezerwacji zabiegów SPA dokonuje fizjoterapeutka lub recepcja hotelowa.
 4. Prosimy o przemyślane rezerwacje godzin zabiegów z uwzględnieniem pory przyjazdu, wyjazdu oraz Państwa planów wypoczynkowych.
 5. Prosimy o punktualne przybycie na umówione zabiegi. W przypadku spóźnienia Gościa na umówiony zabieg, czas spóźnienia zostanie odliczony od łącznego czasu trwania zabiegu bez obniżenia jego ceny. Gdy spóźnienie jest znaczne (powyżej 15 min) zabieg zostanie anulowany, przy czym Gość ponosi koszty w wysokości 100% wartości zarezerwowanego zabiegu.
 6. W przypadku rezygnacji z zabiegu:
 • dokonanej wcześniej niż na 6 godzin przed planowaną godziną zabiegu – anulacja dokonywana jest bezpłatnie;
 • dokonanej później niż 6 godzin przed planowaną godziną zabiegu – pobierana jest opłata w wysokości 60% wartości zabiegu.
 1. Na terenie SPA prosimy nie używać własnych odbiorników MP3, aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych, które prosimy ustawić w trybie cichym na czas przebywania w strefie SPA.
 2. Zabronione jest wchodzenie do gabinetu SPA podczas trwania zabiegów oraz ich zakłócanie. Dla Gości oczekujących na umówiony zabieg przygotowana jest poczekalnia.
 3. Fizjoterapeuta SPA ma prawo odmówić wykonania zabiegu osobie:
 • której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • której zachowanie stanowi zagrożenie lub zakłóca spokój innych Gości i pracowników SPA,
 • której stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
 • jeżeli istnieją przeciwwskazania zdrowotne do wykonania zabiegu.
 1. Na terenie SPA obowiązuje zakaz:
 • palenia tytoniu i e-papierosów,
 • spożywania alkoholu,
 • używania narkotyków i innych środków odurzających,
 • wnoszenia jedzenia oraz napojów
 • wprowadzania zwierząt.
 1. Wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na jakość wykonywanych usług SPA prosimy niezwłocznie zgłaszać personelowi SPA.
 2. W SPA otrzymają Państwo ręczniki oraz pantofle i bieliznę jednorazową. Na życzenie Gość może pozostać we własnej bieliźnie.
 3. Zalecamy:
 • unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegach SPA,
 • unikanie obfitych posiłków przed zabiegami,
 • godzinny wypoczynek po zabiegach cieplnych (kąpiele, masaż gorącymi kamieniami itp.).
 1. Niepełnoletni mogą korzystać zabiegów SPA tylko za zgodą, w obecności i pod opieką rodzica/opiekuna.
 2. Zakup danej usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż został poinformowany o przeciwwskazaniach zdrowotnych do skorzystania z wybranego zabiegu, oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 3. Zalecamy przybycie do SPA bez biżuterii oraz przedmiotów wartościowych. Obsługa SPA nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren SPA.
 4. Konsultacje z fizjoterapeutką SPA możliwe są po wcześniejszym ustaleniu terminu w recepcji.
 5. Opłata za zabiegi może zostać doliczona do hotelowego rachunku Gościa i uregulowana przy wymeldowaniu lub uiszczona bezpośrednio po zabiegu. Opłaty (gotówką lub kartą) przyjmuje recepcja hotelowa.
 6. W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo i komfort innych Gości, przebywając w strefie SPA prosimy stosować się do powyższych reguł.