WARUNKI REZERWACJI

DOKONANIE REZERWACJI

  1. Wstępnej rezerwacji pobytu w Hotelu SPA & Wellness Wiosna*** w Rabce-Zdrój dokonać można drogą telefoniczną, mailową oraz on-line za pomocą systemu Profitroom.
  2. Wartość rezerwacji określana jest na podstawie cennika hotelowego lub cennika pakietów pobytowych obowiązującego w dniu dokonania rezerwacji.
  3. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną z chwilą wpłacenia zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwacji.
  4. Rezerwując pobyt poprzez system Profitroom możliwe jest dokonanie płatności on-line i otrzymanie natychmiastowego potwierdzenia rezerwacji wygenerowanego przez system.
  5. W pozostałych przypadkach, wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym, uzgodnionym z Hotelem, terminie na wskazany poniżej rachunek bankowy:
   85 8799 0001 0027 0200 0781 0001

 

 1. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Hotel wystawia potwierdzenie rezerwacji i przesyła je na podany przez Rezerwującego adres e-mail lub adres pocztowy.
 2. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w Hotelu w dniu przyjazdu.
 3. W przypadku braku wpłaty zadatku w wymaganym terminie rezerwacja wstępna zostanie uznana za nieaktualną a Hotel dokona jej anulacji.

MODYFIKACJE DOKONANEJ REZERWACJI

 1. Wszelkie zmiany dotyczące dokonanej rezerwacji należy zgłosić telefonicznie lub drogą mailową obsłudze Hotelu.
 2. Każda prośba rozpatrywana będzie indywidualnie i uwzględniona zostanie stosownie do możliwości Hotelu i dostępności miejsc. Modyfikacja wchodzi w życie wraz z pisemnym lub e-mailowym potwierdzeniem dokonanej zmiany przez Hotel.
 3. W przypadku skrócenia pobytu w Hotelu przez Gościa korzystającego z pakietu pobytowego, Gościowi przysługuje zwrot niewykorzystanej części gastronomicznej.

ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Anulowanie rezerwacji odbywa się na prośbę Gościa wyrażoną w formie pisemnej (e-mail, fax, list tradycyjny).
 2. Anulacje pobytu dokonane do 30 dni przed planowanym przyjazdem są bezpłatne a wpłacony zadatek zwracany jest w całości.
 3. W przypadku anulacji pobytu z wyprzedzeniem krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem, zwrot wpłaconego zadatku może nastąpić tylko w przypadku pozyskania przez Hotel innego Gościa na anulowany pobyt.
 4. Zwrot zadatku następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Rezerwującego w terminie 21 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia prośby o zwrot zadatku.