Regulamin Programu Stałego Klienta

  1. Organizatorem Programu Stałego Klienta (zwanego dalej Programem), jest Hotel Wiosna, z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 54 w Rabce – Zdrój. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Uczestnikiem Programu może zostać każdy, kto ukończył 18 rok życia i wyraził zgodę na udział w nim, poprzez zapisanie się do newslettera, lub pozostawienie danych adresowych do wysyłki ofert.
  3. W przypadku dokonywania rezerwacji drogą inną niż przez stronę własną hotelu, mail, telefon, lub bezpośrednio w hotelu punkty naliczane są za pierwszą taką rezerwację. Kolejne rezerwacje, za które doliczane będą punkty należy dokonać mailowo, telefonicznie, w Hotelu lub przez stronę Hotelu Wiosna.
  4. Celem Programu jest nagradzanie stałych klientów Hotelu Wiosna, poprzez przyznawanie punktów, według zasad:
  • każde 10 zł wydane na usługi noclegowe i gastronomiczne = 1 pkt,
  • każde 10 zł wydane na zabiegi SPA = 1,25 pkt,
  • każde 10 zł wydane na pobyty z dietami i pakietami SPA = 1 pkt,
  • każde polecenie Hotelu Wiosna skutkujące sprzedażą pokoju hotelowego oraz zapisem nowego Uczestnika do Programu = 150 pkt (naliczanych w dniu wymeldowania nowego Uczestnika),
  • zameldowanie się w Hotelu Wiosna na jego stronie facebookowej = 10 pkt
  • punkty uzyskać można również za częstotliwość pobytów. Za każdy pobyt trwający do 2 noclegów w okresie ostatnich 12 miesięcy przyznajemy 10 punktów, a za pobyt trwający dłużej 20 punktów.

5. Pozyskane punkty upoważniają do konkretnych zniżek i bonusów;

– poziom I – Etap Sadzonki – od 0 do 1000 punktów

Zniżka 5% na kolejny pobyt

– poziom II – Etap Wzrostu – od 1001 do 2500 punktów

Zniżka 5% na kolejny pobyt oraz zniżka 5% na zabiegi SPA

– poziom III – Etap Pączkowania Kwiatu – od 2501 do 5000 punktów

Zniżka 10% na kolejny pobyt oraz zniżka 5% na zabiegi SPA

– poziom IV – Etap Owocu – od 5001 punktów

Zniżka 15% na kolejny pobyt oraz zniżka 5% na zabiegi SPA

6. Zniżki otrzymane w ramach Programu nie łączą się z innymi promocjami.

7. Warunkiem przyznania punktów za dany pobyt, jest zameldowanie się Uczestnika w recepcji Hotelu Wiosna

8. Punkty przyznawane są imiennie Uczestnikowi za rozliczony pobyt w dniu jego wymeldowania z Hotelu. Uczestnik może otrzymać punkty za wszystkie pokoje, które były rezerwowane na jego nazwisko, jeśli zameldowani w tych pokojach Goście nie będą uczestniczyć w Programie. W takiej sytuacji punkty z tytułu polecenia nie będą naliczane.
9. Punkty zapisywane będą w systemie informatycznym Hotelu Wiosna. Ich stan na bieżąco sprawdzić można kontaktując się z recepcją Hotelu.
10. Punkty przyznawane są od momentu zapisu do Programu.
11. Punkty nie podlegają wymianie na środki finansowe i nie mogą być przedmiotem sprzedaży.
12. Nie można przekazywać punktów innym Uczestnikom.
13. Wypisanie się z newslettera, jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie. Można tego dokonać mailowo, bądź w recepcji Hotelu.

Przykłady naliczania punktów na: www.hotel-wiosna.pl/program